+6699 536 4164
info@healthmedic.co.th
Select Language ไทย | EN

ประวัติบริษัทเฮลธ์เมดิคจำกัด

 

บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด เริ่มต่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกที่มีคุณภาพสูง โดยการสรรหาและคัดเลือกสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน และนอกจากนั้นเฮลธ์เมดิคยังมุ่นมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ในด้านการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนั้นเฮลธ์เมดิคยังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทดีเคเอสเอชที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารคลังสินค้าทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ของเราไปยังช่องทางต่างๆ มากมาย โดยผ่านเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุม กว้างขวางและเป็นเอกลักษณ์ โดยมีสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ และหน่วยรถของเรามีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ ถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามหลักสากล เช่น  ISO 9001, ISO 13485 
 
โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิ SME National Awards จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นอกจากนั้นเรายังได้รับรางวัลผู้ประกอบการ Best Practice ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligent SMEs) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและได้รับรางวัลโครงการประกวด Krungthai Young Enterprise Awards โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการดำเนินกิจการดังนี้
 
 

รางวัลและความภูมิใจของเรา

 

ในปี 2016 ได้รับรางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 8

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ วันที่ 23 กันยายน 2559

 

ในปี 2017 ได้รับรางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 9

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

 

ในปี 2018 ได้รับรางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ วันที่ 8 กันยายน 2561

 

ในปี 2019 ได้รับรางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

ในปี 2021 ได้รับรางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

 

ในปี 2020 ได้รับรางวัลโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards

จัดโดย ธนาคารกรุงไทย

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรร่วมในการดำเนินธุรกิจทั่วทุกมุมโลกอาทิ ทวีปยุโรบ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมุ่นเน้นในการตอบแทนสังคมโดยการจัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆเรื่อยมา อาทิการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย การส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้น
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

 
 

วัฒนธรรรมองค์กรของเรา

 
 

บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ห้อง 405
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-138-8106
แฟกซ์ 02-138-8107
มือถือ 099-536-4164
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 56086 49 3

Copyright © 2016 Health Medic Company Limited . All rights reserved. เขียนเว็บไซต์ โดย WEBUNQIUE